Tag: terapia schematów

 • Skąd się bierze twoja depresja – psychologiczne teorie pochodzenia depresji

  Skąd się bierze twoja depresja – psychologiczne teorie pochodzenia depresji

  Do tematu przyczyn depresji można podejść od strony fizjologicznej (zajmuje się nimi psychiatria), ja natomiast przedstawię ci w tym artykule osiem psychologicznych teorii pochodzenia depresji. Każdemu modelowi przyporządkowałam krótkie zdanie, które w uproszczony sposób podsumowuje główne założenia teorii.  Teoria poznawcza – depresja bierze się z…

 • „Kreatywne metody w terapii schematów”: recenzja

  „Kreatywne metody w terapii schematów”: recenzja

  Przed wami nowa pozycja Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego z zakresu terapii schematów umazana autorskim podpisem mojej Róży:) Moja starsza córka nigdy nie umazała żadnej z moich książek, a młodsza jest tym opętana:) Wyobrażałam sobie, że będzie to monografia poświęcona wyłącznie roli zabawy w terapii schematów, podczas…

 • Jak nauczyć się akceptacji?

  Jak nauczyć się akceptacji?

  Akceptacja nie jest w modzie. Akceptacja się nie opłaca. Komu? Firmom, korporacjom. Wiele produktów i usług bazuje na naszej nieakceptacji. Osoba, która nie akceptuje swojego wyglądu, jest skłonna kupować kolejne diety, odchudzające suplementy i karnety na siłownię i jest dobrym konsumentem. Młody rodzic, przemęczony nocnymi…

 • O poddawaniu się schematom, czyli zbity pies lub łysa kobyła

  O poddawaniu się schematom, czyli zbity pies lub łysa kobyła

  Czy kojarzysz osoby, które powtarzają jakiś sposób działania bez końca, mimo że w ogóle im to nie służy? Wchodzą w relacje z trudnymi partnerami, toksyczne środowiska pracy, przemocowe związki. A może to ty jesteś taką osobą? Jeśli tak, poczytaj więcej o powtarzalności wzorców czyli poddawaniu…

 • Samotność i miłość, część 1.

  Samotność i miłość, część 1.

  „Najgorsza w samot­no­ści jest myśl, która dopro­wa­dza mnie do szału, że moż­liwe, że w tym momen­cie nikt na świe­cie o mnie nie myśli”; „Wolę umrzeć, niż być sama”; „Kiedy jestem sama, nie ist­nieję” (Yalom, 2008, s. 384) – te wypo­wie­dzi pacjen­tów dobrze obra­zują, z jaką…

 • Samotność i miłość, część 2.

  Samotność i miłość, część 2.

  Samotność w związku Relacje i związki intymne osób z depry­wa­cją emo­cjo­nalną cechują się wie­loma sprzecz­no­ściami, przy­cią­ga­niem i odpy­cha­niem. Często na part­ne­rów wybie­rane są osoby nie­do­stępne, takie, które cie­bie nie słu­chają, nie oka­zują czu­ło­ści, nie odbie­rają tele­fo­nów. Im bar­dziej są nie­do­stępni, tym ty masz więk­szą obse­sję…