Tag: stretegie

 • O poddawaniu się schematom, czyli zbity pies lub łysa kobyła

  O poddawaniu się schematom, czyli zbity pies lub łysa kobyła

  Czy kojarzysz osoby, które powtarzają jakiś sposób działania bez końca, mimo że w ogóle im to nie służy? Wchodzą w relacje z trudnymi partnerami, toksyczne środowiska pracy, przemocowe związki. A może to ty jesteś taką osobą? Jeśli tak, poczytaj więcej o powtarzalności wzorców czyli poddawaniu…

 • Jak pokonać perfekcjonizm – w pigułce

  Jak pokonać perfekcjonizm – w pigułce

  Najczęstsze sfery, w których ludzie mają zawyżone standardy to: porządek i czystość, ilość zadań i organizacja, wizerunek, szkoła i kariera. W poprzednim poście opisałam ci, czym jest perfekcjonizm i dlaczego nie zawsze jest tym, co myślisz. Poznaj teraz kilka podstawowych metod stosowanych w terapii schematu…

 • Za dużo myślisz? Ten artykuł jest o tobie.

  Za dużo myślisz? Ten artykuł jest o tobie.

  Słowo „ruminacje” wprowadziła do słownika psychologii amerykańska badaczka depresji Susan Nolen-Hoeksema w 1991 roku. Myślenie ruminacyjne według niej występuje wtedy, gdy dana osoba w sposób bierny i powtarzalny skupia się na tym, dlaczego odczuwa negatywne emocje i co ją czeka w przyszłości. Taka ruminująca osoba…

 • Perfekcjonizm to nie to co myślisz

  Perfekcjonizm to nie to co myślisz

  „Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką (…) znaleźć czas dla siebie (…) nauczyć się medytować, kupić nowe…

 • Ukryte zasady życiowe

  Ukryte zasady życiowe

  Według meta­fory, jaką czę­sto sto­suję w pracy z klien­tami, psy­cho­te­ra­pia jest jak scho­dze­nie po drze­wie. Jego cien­kie gałązki i listki w koro­nie to gąszcz prze­róż­nych myśli, czę­sto auto­ma­tycz­nych, szyb­kich, przyj­mo­wa­nych bez zasta­no­wie­nia. W tym gąsz­czu jak rój psz­czół buzuje też masa emo­cji: rado­ści, lęku, smutku,…

 • Jak rozpoznać i zmienić zasady życiowe?

  Jak rozpoznać i zmienić zasady życiowe?

  Odkrycie zasad i zało­żeń, jakimi kie­ru­jemy się czę­sto nie­świa­do­mie, nie jest wcale łatwe. Zasady bywają czę­sto trans­pa­rentne dla ich wła­ści­ciela, to zna­czy albo zupeł­nie nie zdaje on sobie z nich sprawy, albo uważa je za oczy­wi­ste i natu­ralne. W pro­ce­sie psy­cho­te­ra­pii dążymy do tego, żeby…