Tag: związki

 • Jak wspomóc leczenie depresji: Praktyczne wskazówki od psychoterapeutki

  Jak wspomóc leczenie depresji: Praktyczne wskazówki od psychoterapeutki

  Walka z depresją wymaga wielowymiarowego podejścia. Standardowym postępowaniem w leczeniu depresji jest psychoterapia i farmakoterapia, jednak duże znaczenie ma również aktywne zaangażowanie się osoby chorej w proces terapeutyczny. Poniżej znajdziesz kilka strategii, które mogą przyspieszyć i ułatwić proces wychodzenia z epizodu depresyjnego.  1. Zadbaj o…

 • Jak nauczyć się akceptacji?

  Jak nauczyć się akceptacji?

  Akceptacja nie jest w modzie. Akceptacja się nie opłaca. Komu? Firmom, korporacjom. Wiele produktów i usług bazuje na naszej nieakceptacji. Osoba, która nie akceptuje swojego wyglądu, jest skłonna kupować kolejne diety, odchudzające suplementy i karnety na siłownię i jest dobrym konsumentem. Młody rodzic, przemęczony nocnymi…

 • Prześladowca atakuje

  Prześladowca atakuje

  „Teraz mam cię sukinsynu!” – oto dewiza Prześladowcy. Kiedy jego partner, bliski, znajomy ma chwilę słabości, Prześladowca nareszcie może uwolnić całą swoją wściekłość i pokłady żalu kumulowane od długiego czasu.

 • Wybawca nie zna granic

  Wybawca nie zna granic

  Beata jest typem rodzica-wybawcy. Zawsze mawia, że „ona tylko próbuje pomóc”. Nie pozwala swojej córce gotować, sprzątać, odrabia za nią zadania domowe, załatwia wszelkie sprawy. Jej nastoletnia córka stała się w wyniku tego nieco rozpieszczona. „Nieco” to delikatnie powiedziane. Ma kłopoty w szkole i wciąż…

 • Mężczyzna w gabinecie psychoterapeuty

  Mężczyzna w gabinecie psychoterapeuty

  Udanie się na wizytę psy­cho­lo­giczną jest nie lada wyzwa­niem dla więk­szo­ści męż­czyzn. Panowie wyznają, że przed pierw­szą wizytą czę­sto nie śpią przez całą noc, a kiedy w końcu się poja­wią – nie wie­dzą, co mają powie­dzieć. Zdarza się i tak, że uma­wiają się na pierw­szą…

 • Samotność i miłość, część 1.

  Samotność i miłość, część 1.

  „Najgorsza w samot­no­ści jest myśl, która dopro­wa­dza mnie do szału, że moż­liwe, że w tym momen­cie nikt na świe­cie o mnie nie myśli”; „Wolę umrzeć, niż być sama”; „Kiedy jestem sama, nie ist­nieję” (Yalom, 2008, s. 384) – te wypo­wie­dzi pacjen­tów dobrze obra­zują, z jaką…