Tag: rodzice

  • Złość na rodziców — jak sobie radzić?

    Złość na rodziców — jak sobie radzić?

    Czas Świąt jest przed­sta­wiany w mediach jako chwile ide­alne, kiedy miliony ide­al­nych rodzin zasia­dają pięk­nie ubrane do stołu, śmieją się i spo­glą­dają sobie czule w oczy. Wręcz nie wypada wspo­mi­nać o tym, że nie lubi się Świąt lub że prze­bie­gają one w danej rodzi­nie ina­czej…