Tag: terapia poznawczo-behawioralna

 • Skąd się bierze twoja depresja – psychologiczne teorie pochodzenia depresji

  Skąd się bierze twoja depresja – psychologiczne teorie pochodzenia depresji

  Do tematu przyczyn depresji można podejść od strony fizjologicznej (zajmuje się nimi psychiatria), ja natomiast przedstawię ci w tym artykule osiem psychologicznych teorii pochodzenia depresji. Każdemu modelowi przyporządkowałam krótkie zdanie, które w uproszczony sposób podsumowuje główne założenia teorii.  Teoria poznawcza – depresja bierze się z…

 • 3 lekcje, które wyniosłam z książki „Perfekcjonizm” Sharon Martin

  3 lekcje, które wyniosłam z książki „Perfekcjonizm” Sharon Martin

  „Perfekcjonizm” autorstwa Sharon Martin to wydany niedawno przez GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne poradnik i workbook w jednym. Publikacja zawiera przekrój prostych technik poznawczo-behawioralnych stosowanych w terapii osób z problemem perfekcjonizmu. Oto trzy lekcje, które wyniosłam z przeczytania tej książki. Rola samowspółczucia W rewelacyjnym rozdziale „Od…

 • „Mam uczucie, że terapia nie działa!”

  „Mam uczucie, że terapia nie działa!”

  Jak ocenić swój proces terapeutyczny? Chodzisz na terapię dziesięć sesji albo pół roku i nie widzisz efektów? W tym artykule zastanowimy się, dlaczego może tak być i co zrobić, by zrozumieć przyczyny takiego uczucia. Chciałabym, żebyś wiedziała, że nie należy tego lekceważyć i każdorazowo taka sytuacja wymaga…

 • Ukryte zasady życiowe

  Ukryte zasady życiowe

  Według meta­fory, jaką czę­sto sto­suję w pracy z klien­tami, psy­cho­te­ra­pia jest jak scho­dze­nie po drze­wie. Jego cien­kie gałązki i listki w koro­nie to gąszcz prze­róż­nych myśli, czę­sto auto­ma­tycz­nych, szyb­kich, przyj­mo­wa­nych bez zasta­no­wie­nia. W tym gąsz­czu jak rój psz­czół buzuje też masa emo­cji: rado­ści, lęku, smutku,…

 • Buddyzm, stoicyzm i terapia poznawcza

  Buddyzm, stoicyzm i terapia poznawcza

  W 2005 roku doszło do niezwykłego spotkania 85-letniego wówczas Aarona Becka, twórcy terapii poznawczej i Dalaj Lamy.  Trzeba nie lada cierpliwości, aby przesłuchać w całości ich półtoragodzinną rozmowę, ale warto, ponieważ można dowiedzieć się, ile łączy CBT i buddyzm.

 • Jak rozpoznać i zmienić zasady życiowe?

  Jak rozpoznać i zmienić zasady życiowe?

  Odkrycie zasad i zało­żeń, jakimi kie­ru­jemy się czę­sto nie­świa­do­mie, nie jest wcale łatwe. Zasady bywają czę­sto trans­pa­rentne dla ich wła­ści­ciela, to zna­czy albo zupeł­nie nie zdaje on sobie z nich sprawy, albo uważa je za oczy­wi­ste i natu­ralne. W pro­ce­sie psy­cho­te­ra­pii dążymy do tego, żeby…