Kategoria: Zaburzenia

 • Jak pokonać perfekcjonizm – w pigułce

  Jak pokonać perfekcjonizm – w pigułce

  Najczęstsze sfery, w których ludzie mają zawyżone standardy to: porządek i czystość, ilość zadań i organizacja, wizerunek, szkoła i kariera. W poprzednim poście opisałam ci, czym jest perfekcjonizm i dlaczego nie zawsze jest tym, co myślisz. Poznaj teraz kilka podstawowych metod stosowanych w terapii schematu…

 • Perfekcjonizm to nie to co myślisz

  Perfekcjonizm to nie to co myślisz

  „Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką (…) znaleźć czas dla siebie (…) nauczyć się medytować, kupić nowe…

 • “Jeśli nie mówisz o tym, co cię boli…” – zaburzenia psychosomatyczne

  “Jeśli nie mówisz o tym, co cię boli…” – zaburzenia psychosomatyczne

  Jeśli nie mówisz o tym, co cię boli – to ciało cię boli. Takie słowa usłyszałam ostatnio na superwizji i wryły mi się w pamięć. Kto cierpi na zaburzenia psychosomatyczne? To na przykład osoby, które:  Mają częste objawy somatyczne bez medycznego wyjaśnienia, np. bóle mięśni lub stawów,…

 • Emocjonalne jedzenie

  Emocjonalne jedzenie

    Kompulsywne jedzenie jest zasadniczo odmową bycia całkowicie żywym. (Geneen Roth) Jeśli masz tendencję do jedzenia z powodów emocjonalnych, wcale nie oznacza to, że masz problem z jedzeniem. Nie. Masz problem z troską o siebie. Nie dbasz o siebie we właściwy sposób. Wiem, że jest to…

 • Jak nabawić się ataków paniki?

  Jak nabawić się ataków paniki?

  Pani B. doświad­cza ata­ków paniki od kilku mie­sięcy, co jest nie do znie­sie­nia. Pierwszy wystą­pił pod­czas jazdy pocią­giem, kiedy myślała o tym, jak bar­dzo chcia­łaby odejść od męża ażeby zwią­zać się z kochan­kiem i jak trudne to może być. Potem kocha­nek ją opu­ścił, ale ataki…

 • Gdy martwisz się za bardzo… cz. 2

  Gdy martwisz się za bardzo… cz. 2

  Terapia poznawczo-behawioralna jest dość sku­tecz­nym, ale nie ide­al­nym narzę­dziem w walce z uogól­nio­nym zabu­rze­niem lęko­wym. Udowodniono w bada­niach nauko­wych, że jest ona zde­cy­do­wa­nie bar­dziej sku­teczna niż brak tera­pii, przyj­mo­wa­nie table­tek pla­cebo, tera­pia psy­cho­ana­li­tyczna czy luźne, nie­ukie­run­ko­wane roz­mowy z tera­peutą. 50–60  pro­cent osób, które zde­cy­dują się…